Babynow.nl is onderdeel van Viningmedia,
gevestigd aan Dahliastraat 7, 4651 KP, Steenbergen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
[email protected] (Viningmedia)
Dahliastraat 7 4651KP Steenbergen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Viningmedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Viningmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Viningmedia analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Viningmedia volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Viningmedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Viningmedia neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viningmedia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Viningmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
Als je jouw product door Viningmedia laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Na die periode gebruiken we geanonimiseerde gegevens voor interne rapportages.
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang.
Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Verkooppartners
Wanneer jij via babynow.nl een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner jouw naam en bezorgadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die jij met ons bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende verkooppartner ook jouw telefoonnummer.

Als je bij ons een ebook, game- of softwaredownload aanschaft, geven wij alleen je klantnummer door aan de leverancier, zodat jij het product kan terugvinden in jouw account. Bij aankoop van een game- of softwaredownload geven wij ook het land waarin jij je bevindt, afgeleid uit jouw IP-adres, door aan de leverancier. Deze kan dan beoordelen of de download mag worden verkocht in het land van aankoop.

Distributie- en logistieke partners
Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners zoals Ingram Micro, Fiege en het Centraal Boekhuis. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL , BPost en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
het ondersteunen bij onze klantenservice;
het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Alleen op jouw verzoek: met andere bedrijven
Als jij dat wilt, geven we je persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor klanten van babynow.nl. Dit doen wij dan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Viningmedia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Viningmedia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
– viningmedia.nl
– Mollie.nl
– Google.com
– Facebook.com
– Instagram.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Viningmedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Viningmedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Viningmedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Geld terug beleid.
Als je niet tevreden bent over het product kun je het product binnen 14 dagen ruilen of retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden mits het product niet overeenkomt met het product op onze webshop.
Producten dienen in originele staat en voorzien van labels en etiketten geretourneerd te worden.
Het product mag geen gebruikers sporen bevatten.
Wij behouden het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn gebruikt of buiten onze schuld om zijn beschadigd.
De kosten voor retouren zijn voor de klant.
Een retourzending dient te zijn voorzien van Track & Trace-code.
De verzender is altijd verantwoordelijk voor de verzending.
Als wij de door jou geretourneerde artikelen hebben ontvangen wordt het aankoopbedrag binnen 5 dagen door ons teruggestort op jouw rekening.

110 reacties

 1. Pingback: metrogyl flagyl
 2. Pingback: gabapentin salvia
 3. Pingback: porn
 4. Pingback: porno izle
 5. Pingback: child porn
 6. Pingback: porn
 7. Pingback: porno izle
 8. Pingback: diltiazem generic
 9. Pingback: cozaar half life
 10. Pingback: aspirin vs tylenol
 11. Pingback: citalopram celexa
 12. Pingback: cost of augmentin
 13. Pingback: celebrex davis pdf
 14. Pingback: repaglinide pi
 15. Pingback: acarbose doccheck
 16. Pingback: robaxin 1000 mg
 17. Pingback: porn
 18. Pingback: synthroid coke
 19. Pingback: ivermectin 5ml
 20. Pingback: grandpashabet
 21. Pingback: child porn
 22. Pingback: child porn
 23. Pingback: child porn
 24. Pingback: get tadalafil
 25. Pingback: kroger pharmacy
 26. Pingback: sex historie
 27. Pingback: ivermectin 4 mg
 28. Pingback: ivermectin 1mg
 29. Pingback: buy ivermectin nz
 30. Pingback: sanofi tadalafil
 31. Pingback: animal porn
 32. Pingback: anan脹n am脹
 33. Pingback: child porn
 34. Pingback: child porn
 35. Pingback: cephalexin dogs
 36. Pingback: porn
 37. Pingback: Cocuk pornosu
 38. Pingback: child porn
 39. Pingback: child porn
 40. Pingback: child porn
 41. Pingback: porn
 42. Pingback: child porn

Reacties zijn gesloten.